TÜRKİYE YENİ LAMİNE PARKE İLE TANIŞIYOR

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Döviz Kurları
DOLAR Alış YTL
Satış YTL
 
EURO Alış YTL
Satış YTL
TÜRKİYE YENİ LAMİNE PARKE İLE TANIŞIYOR
İbrahim Özcan: "Lamine parke için laminat parkeden kazandığımız deneyimler doğrul­tusunda bir pazarlama stratejisi belirleyeceğiz. Tıpkı laminat parkede olduğu gibi bir bayilik organizasyonu oluşturmak istiyoruz. Mevcut bayilerimizin yanı sıra bu işle iştigal eden, ticari anlayışımızın uyuştuğu firmalarla çalışmak istiyoruz. Türkiye genelinde ba­yilikler vermeyi düşünüyoruz."
 

 


Parke sektörünün son durumunu de­ğerlendirebilir misiniz?
 
 
Laminat parke sektörüyle ilgili duru­mu değerlendirdiğimizde, 2009 yılının yerli üreticiler açısından olum­lu bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Bunun nedenleri arasında yerli üreti­cilerin üretim kapasitelerini ve pazar­lama çalışmalarını artırmasını sayar­ken, diğer yandan da 2008 yılında Çin menşeili laminat parkelere gelen antidamping uygulamasının ve hiçbi­rimizin istemediği ama 2008 yılının sonlarında ortaya çıkan krizin de et­kileri mevcut.
 

Çin mallarına gelen antidamping ile milyonlarca m2 kuralsız ve kalitesiz malın Türkiye'ye girişi engellenirken, yaşanan ekonomik krizin sonucunda ithalatçı arkadaşlarımızın bazıları fi-nansal sıkıntı içine girdiler. Bunun so­nucu olarak sadece Çin'den değil Avrupa'dan da malzeme getiren fir­maların da ithalat miktarları azaldı.

Hatta bazı ithalatçı arkadaşlarımız üzücü bir şekilde bu dönemde iflas ettiler.

Diğer bir yandan uzun yıllardır sür­dürülen düşük kur yüksek faiz uygu­lamasının değiştirilmesi döviz kur­larının yükselmesine neden olurken, ithalatın da azalmasında rol oynadı. Aynı durum uzun zamandır üzerinde

baskı olan yerli sanayicinin ise üzerindeki yükü biraz olsun kaldırdı diyebiliriz.

2009 yılında pazar kaybının yaşa­nan krize rağmen büyük olmadığını söyleyebiliriz.

Sekktör finansal krizden nasıl ekilen­di?

2008 yılı sonu ve 2009 yılı başı ol­dukça sıkıntılı geçti diyebiliriz. Çam-sar Entegre olarak biz bu dönemi yaptığımız çalışmalarla en hasarsız atlatan firmalardan biri olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu nedenini de şöyle açıklayabiliriz: 2008 yılının Mayıs Haziran aylarında bayileri-mizle yaptığımız istişareler sonucun­da %100 müşteri evrakı ile çalışma kararı aldık ve bayilerimiz de satışlarını bu şekilde yaptılar. Sonu­cunda hem bizim hem de bayilerimi­zin riskleri oldukça minimize hale geldi. Yaptığımız görüşmeler so­nucunda geçen yıla göre evrak kali­tesinin bu yıl daha yüksek olduğunu bunda geçen dönemden alınan derslerin ve ince elemenin etkisinin bulun­duğunu gördük. Bu sayede geçen yıla göre bizi daha az sıkıntılı bir dö­nemin beklediğini düşünsekte, yeni tedbirler almayı düşünüyoruz.
 

Parkelam'ın başarsını neye baağlıyorsunuz?

Öncelikle kaliteden taviz vermeyen idealist bir üretim anlayışmızın ol­masını söyleyebiliriz. Sağlıklı bir bayi organizasyonuna sahibiz. Malımızı her zaman sahiplenen işinin ehli ve kalender bir satıcı profilimiz var. Ba-yilerimizle olan ilişkimiz şeffaf bir yapıya sahiptir. Prensipli bir satış stratejimiz olması da etkenlerden biri diyebiliriz.

Bunların yanı sıra müşteri hedef kitle­mizi belirlerken yüksek oranda pera­kende müşteri grubunu seçtik. Büyük proje işleri alsak da asıl hedef kitle­miz evine ya da işyerine parke yaptırmak isteyen biraz pahalı ama iyi bir ürün olsun diyen müşteri kitlesidir.

Sanıyorum bu gibi nedenler bizi ra­kiplerimizden biraz ayırıyor.

Peki lamine parke ithal etme fikri ne­reden geldi?

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki Çam-san'ın pazarlama firması olarak Par-kelam markasını Marmara ve Ege Bölgesi'ne pazarlayan bir firmayız. Lamine parke ithalatımız ise Çamsar Entegre olarak firmamızın tasarrufu altındadır bu nedenle sade­ce Marmara Ege Bölgesi'ne değil tüm Türkiye pazarına hitap edeceğiz. Lamine parke ithalatı fikrimiz birkaç yıl önceye dayanıyor ancak konjonk­türün getirdiği durumlar nedeni ile erteledik. Lamine ithalatı isteğimiz yaptığımız istişareler sonucunda ortaya çıktı diyebiliriz. Gördük ki hem mevcut bayilerimiz ve hem de tanıştığımız diğer parkeci dostlarımız bazı ortak noktalarda birleşiyorlar örnek olarak;
 
 

Laminat parkenin yalnız başına bir dükkanın giderlerini karşılamakta ye­tersiz kalması,

Lamine parke konusunda destek ala­bilecekleri firmaların azlığı, Getirilen ürünlerin daha çok spot ürünler olması,

Güvenilr bir firmayla ticaret yapma isteği gibi nedenler sayılabilir.

Lamine parke satış stratejiniz ne ola­cak?

Laminat parkeden kazandığımız de­neyimler doğrultusunda bir pazarla­ma stratejisi belirleyeceğiz. Tıpkı la-minat parkede olduğu gibi bir bayilik organizasyonu oluşturmak istiyoruz. Mevcut bayilerimizin yanı sıra bu işle iştigal eden, ticari anlayışımızın uyuş­tuğu firmalarla çalışmak istiyoruz. Türkiye genelinde bayilikler vermeyi düşünüyoruz.

Pazarlama stratejimiz düzenli stok bulundurmayı ve tıpkı Parkelam'da olduğu gibi bayi dışı satışlara hangi miktarda olura olsun sıcak bakma­mayı da içeriyor.

Ayrıca fiyat listemizi TL bazında oluş­turarak bayimizin daha rahat ticaret yapabilmesine imkan tanıyacağız.

Nereden ithal ediyorsunuz?

İthalatını yaptığımız bu ürün bir Po­lonya firması yıllık kapasitesi 9.5 mil­yon m2 olan ciddi bir firma. Koleksi­yonu, kalitesi ve fiyat aralığı açısından bakıldığında hem bizim hem de satıcılarımız için uygun bir ürün diyebiliriz.

Kalitesine güvenilir bir firma örnek olarak lamine parkede selleksiyon çok önemlidir bu firmada bu gözle değil optik okuyucularla yapılıyor

Ne tip ürünleriniz var ve fiyat aralıklarda?

Biz iki tip ürün ithal ediyoruz 3 strip ve plank olarak. 3 strip ürünümüz 207 cm genişliğinde 220 cm boyun­da, plank ürünümüz 180 cm eninde 220 cm boyunda.

Fiyat konusunda yorum yapmak doğ­ru değil, başta da söylediğimiz gibi standartı belli düzenli ve yüksek mik­tarlı bir stok anlayışı ile ticaret yapa­cağız.

Türkiye'de çok profosyonel üretimde var olmayan da var, spot malzeme getiren ithalatçılar da var işini hakkıyla yapmaya çalışanlar da. Bu nedenle fiyat aralığı gerçek pazarın gerektirdiği fiyat aralığına olacak di­yebiliriz.

18.08.2009
Bu haber 5116 okundu.
Yazdır Yorum Yaz
YORUM EKLE
Lütfen yorum eklemek için bilgileri eksiksizce doldurunuz.
Adınız
Lütfen adınızı yazın.Lütfen adınızı yazınız.
Email
Lütfen email adresinizi yazınızGeçersiz email adresi.
Yorum
Lütfen yorumunuzu yazınız.
Yorumunuz çok kısa.
Karakter Kaldı
Son Eklenen Yorumlar