PARKEDE KALİTE SORUNU VE BEKLENTİLER

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Döviz Kurları
DOLAR Alış YTL
Satış YTL
 
EURO Alış YTL
Satış YTL
PARKEDE KALİTE SORUNU VE BEKLENTİLER

Parkenin rutubet sorunları, parke yapımında kullanılan ağaç çeşitleri, parkelerde kalite ayrımı ve sınıflandırma, uygulamalarda kullanılan alet ve ekipmanlar, döşeme, sistireleme, cilalama veya istiflemeden kaynaklanan sorunlar genel bir başlık olarak mutlaka bilinmesi gereken hususlardır. Dolayısıyla her alanda olduğu gibi bu sorunlara ilişkin çözümler de mevcuttur.

Parkeye ilişkin, uygulamadan veya bulunduğu ortamdan kaynaklanan sorunların bulunması sır değildir. Parke, organik bir üründür. Masif ve kısmen de lamine parkede kullanılan ahşaba, çevre etkenlerine, mekanik etkilere ve uygulamaya dayalı etkenlere bağlı olarak problem oluşması kaçınılmazdır. Parke üst yüzeyine uygulanan cilalama ve yanlış sistirelemeye dayalı olarak ortaya çıkan sorunlar olduğu gibi, istiflemeden kaynaklanan sorunlar da mevcuttur. Kalitesiz ürün kullanımı veya dikkatsiz uygulamalar da farklı türden olumsuz sonuçlara yol açacaktır. Parkenin rutubet sorunları, parke yapımında kullanılan ağaç çeşitleri, parkelerde kalite ayrımı ve sınıflandırma, uygulamalarda kullanılan alet ve ekipmanlar, döşeme, sistireleme, cilalama veya istiflemeden kaynaklanan sorunlar genel bir başlık olarak mutlaka bilinmesi gereken hususlardır. Dolayısıyla her alanda olduğu gibi bu sorunlara ilişkin çözümler de mevcuttur. Sonuçları itibariyle herkes kaliteli ürün peşindedir ve söz konusu olan malzeme parke olunca bu konu daha hassas bir durum göstermektedir.

SORUNLAR, ÇÖZÜMLER, ÖNERİLER

Kabarma

Parkelerin uygulama sonrasında veya ilerleyen süreçlerde karşımıza çıkan sorunlarının başında kabarma gelir. Bu en fazla şikâyet konusu olan sorundur. Kabarma veya şişmenin oluşması, farklı nedenleri barındırabilir. Hava akımının yetersizliğinden tutun da nem oranının fazlalığına, rutubet veya uygulama yanlışlarına varıncaya kadar bütün etkenler bu gibi sorunlar karşısında titizlikle incelenmelidir. Kaliteli bir parkenin bu gibi tepkiler vermesi beklenmez. Ancak nem karşısında parkenin boynu kıldan incedir. Nem parke için hayati önemdedir. Betonun ortaya çıkardığı nem bile burada karşımıza belirleyici bir etken olarak çıkabilir ve bunu fark edebilmek her zaman mümkün değildir.

Uygulamaya yönelik sorunlardan da söz etmekte yarar var… Zemine dikkatli yerleştirilmeyen ürünler, uzman bir el tarafından döşenmeyen zemin ve doğru yalıtım ve yapıştırma malzemesinin kullanılmaması da dikkate alınmalıdır... Çok çeşitli ürünler arasından en doğrusunu bularak kullanmak elbette ustalık deneyimleri ve uzmanların bilebileceği bir konudur. Üstelik yalnızca doğru yapıştırıcıyı kullanmak değil aynı zamanda doğru yapıştırmak da önemlidir. Düzgün uygulanmamış her ürün mutlaka kendisini belli edecektir. Çünkü parke hata affetmez… Öyle ya da böyle, er ya da geç mutlaka yapılan yanlışları ortaya çıkaracak tepkileri bir şekilde parke açık edecektir. Bu nedenle uygulamada işinin ehli insanların varlığı müşteriye kesinlikle güven verecektir ve gereklidir de… Uygulama esnasında uzman olmayan kişiler tarafından verilen yetersiz çalışma boşlukları bile ciddi sorunlar oluşmasına neden olabilmektedir. Sorun olduğuna göre çözümün olması da kaçınılmazdır. Önceliğimiz rutubetin ortadan kaldırılmasıdır. Sonrasında, uygulanacak yüzeye ilişkin koruma çalışmaları yapmak gerekebilir. Bölgesel /kısmi düzenleme ve onarım elbette bir çözüm olabilir ama nihai anlamda kesin ve kalıcı çözüm ancak genel anlamda yapılacak çalışmayla sağlanabilir.

Tümsek

Parkede kamburlaşma olarak ifade edilen tümsek oluşumu da dikkat çekici bir sorun olarak karşımıza çıkar. Şişme sonucu nispeten orta bölüme yayılan rutubetin parkeyi kamburlaştırması kaçınılmazdır. Bu sorunla karşılaştığımızda mutlaka aklımıza gelen şey öncelikle rutubettir. Oysa farklı bir belirleyen ise işçiliğin kötü sonuçlarıdır. Çünkü parkenin oluklaşmasına bakarak da bunun iyice kurutulmadan sistire yapılmış olmasıyla ilgili olduğu sonucuna varabiliriz. Bu kötü işçilik doğal olarak zamanla kaçınılmaz kötü sonuçlar doğurabilir. Uygulama alanında oda sıcaklığı ile giderek kuruyan parkenin orta kısmının bel vermesi, tümsekleşmesi, kamburlaşması ya da şişkinleşmesi kaçınılmaz bir hal alır. Üstelik yalnızca kamburlaşma ile sonuçlanmaz aynı zamanda kenarlar zemine daha yakın bir pozisyon alır. Kısacası deformasyon başlamıştır. En son aşamada parkeler arasında belirgin boşlukların oluşması da giderek belirginleşir. Süreci sonlandırmak için yapılması gereken şey öncelikle bu kuruma sürecinin tamamladığına ikna olmaktır. Bu aşamanın tamamlandığına kanaat getirdikten sonra yapılması gereken şey yeniden sistire işlemi ve ardından da cilalamaktır.

Oluklaşma

Tümsekleşmenin tersine bu kez problem kenarların kalkık olmasıyla ilgilidir. Bu sorun daha çok parkede genişlik boyunca meydana gelir. Temel neden elbette rutubetle ilintilidir. Bu kez daha çok kalınlık yönündeki rutubet farklarıyla ilintili bir sorunla karşı karşıya olduğumuz sonucuna varabiliriz. Diğer bir ifadeyle parkenin uygulama alanında parkenin alt bölümüyle üst yüzeyine etki eden rutubet oranları arasındaki farklılıklardır. Belirgin olan şeyse alt kısmın üst kısma göre daha da belirgin bir şekilde daha fazla rutubete maruz kalmış olmasıdır. Parkenin uygulama alanında ortam havasına kolay uyarlanması gerekir. Bu olmadığı durumlarda oluklaşma olarak ifade edilen sorunla karşılaşılmaktadır. Bu adaptasyonun olmadığı durumlar çok belirgin bir şekilde oluşlaşmaya yol açmakla kalmaz aynı zamanda bu oluşumun kalıcı olmasına da neden olur. Bu düzeyde etki eden rutubet kaynaklarını tespit ederek işe başlamak çözüme ulaşmak açısından en iyi sonucu verecektir. Ortamın iyice havalandırılmaması, hava sirkülasyonunun yeterli seviyede oluşmaması, buzdolabı veya bulaşık makinesi gibi su ile ilintili ürünlerde meydana gelen kaçaklar, olası drenaj sorunları, yapıyla ilgili alanlardaki sızıntılar, bodrumlarda meydana gelen rutubetin etkileşimleri, yalıtım özellikleri •PARKE 64• veya beton kalitesiyle ilgili sonuçlandırılmamış uygulamalar gibi çok sayıda neden oluklaşmanın ortaya çıkmasına neden olur. Yalnızca rutubete bağlı değil aynı zamanda kurumayla ilintili nedenler de oluklaşmaya vesile olabilir. Hızlı kuruma bu nedenlerden yalnızca biridir. Bu durum parkenin ortam adaptasyonunun görece yetersiz kalmasıyla da alakalıdır. Hızlı kuruma nedeniyle parkenin daralması beklenebilir... Bu daha sonra ister istemez parkeler arasında açıklıklar oluşmasına vesile olacaktır. Rutubet kaynağının hızlı ve kesin tespiti bu konuda sağlıklı sonuç almaya yol açacaktır. Uygulama alanında parkenin alt yüzeyinde yapılacak nemölçer kontroller bizim sağlıklı hareket etmemize neden olacaktır. Kesin sonuç almak için mutlaka rutubet kaynağı tüm sonuçlarıyla birlikte yok edilmeli, ancak yeterli kuru ortam sağlandıktan sonra yeniden onarım işlerine girilmelidir.

Masif parke böylesi zamanlarda ilginç tepkiler verecektir. Etkili bir deformasyonun veya hasarın belirgin bir şekilde ortaya çıkmaması bu anlamda iyiye işarettir. Bu durumda yapılması gereken rutubetin kesin bir şekilde ortamdan kaldırılmasıyla ilişkilidir. Bunu sağladığımız koşullarda masif parke bir süre sonunda yeniden özgün şekline kavuşacaktır. Bunun olması için elbette biraz sabırlı olmak gerekmektedir. Günübirlik böylesi sonuçlar alınabileceğini düşünmek pek mümkün değildir. Bazen bir hafta, bazen bir ay ve hatta bazen de bir mevsim sürecek zaman dilimleri sonucunda masif parkenin özgün şekline kavuştuğu gözlenmiştir. Onarım sürecinden sonuç alınabilmesi için de ortamın mutlak bir şekilde kurutulmuş olmasından emin olmak gerekmektedir. Bu yapılmadan sistire işlemine başlamak yeniden olası hasarlara zemin hazırlamakla eşdeğerdir. Çünkü bu durumda zemin kuruduğunda yeniden tümsek oluşmasının önü açılmış olacaktır. Haftalar ya da aylarca bekledikten sonra bile sonuç almak bir yana büyük olasılıkla yerleşik bozulmaların, deformasyonun ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır. Bunun için her zaman en etkili yöntem farklı derinliklerden nem ölçümleri yapmaktır. Bir fikir vermesi açısından söylemek gerekirse parkenin alt ve üst yüzeyleri arasındaki nem farkı yüzde 1 ve üzerinde olması durumunda bunu kalıcı etkilerinin olması kaçınılmaz olacaktır. Kurumadan dolayı oluklaşmış parkelerin çözüm yöntemi için de farklı bir uygulama yapmak gerekir… Ortam bağıl neminin artırılması bunun için yeterli sonuçların alınmasına vesile olabilir. Buradan hareketle söylememiz gerekir ki, ortam bağıl nem oranı yüzde 20’nin altında olmamalıdır. Bunun sağlanması için de nemlendirme yapmak iyi bir çözüm olabilir.

Çökme

Parkenin yorgunluğuna bağlı farklı sorunlar da mevcuttur… Değişken noktalarda meydana gelen ezilme etkisine çökme adı verilir. Zemin üzerindeki aşırı yüklenmeler karşısında parke farklı tepkiler verebilir. Bu durumda farklı bölgelerde uzun vadede çıkan yıpranma katsayısı dikkat çekici bir boyuta ulaşabilir. Bu daha çok dış etkiler nedeniyle ortaya çıkar. Ağır gardrop veya eşyaların etkisiyle parkede meydana gelen ezilmeler ve deformasyon burada önemlidir. Mekanik bir etkiyle ortaya çıkan bu çökmeler daha çok mobilyalardan, mobilya ayaklarından veya bir şeylerin düşme etkisiyle ortaya çıkabilmektedir. Parke yüzeyinde zamana endekslenmiş sorunların halka zonları arasında farklı yıpranmalara yol açmasına ilişkin çözümler de mevcuttur. Kısmi iyileştirme yöntemleri olsa da bu daha çok deformasyonun veya çökmenin boyutu ve yapısıyla doğrudan ilintilidir. Parke liflerinin hasar görmediği durumlarda zedelenmeler varsa bunlar için nemlendirilmiş bez üzerinden ütüleme işlemi yararlı olabilir. Bu sayede liflerli çekmek bazen mümkündür. Tersi bir durumda yani liflerin kırılması söz konusu olduğunda ise lokal uygulamalarla çözüme ulaşmak yine mümkündür. Lokalize çözümlerden sonra yüzeyin bir bütün olarak sistire işleminden geçirilmesi ve cila gibi daha etkili çözümlere de başvurmak çoğu kez kaçınılmazdır. Genel anlamda parke koruyucuları ile ilgili zemin bakımı prosedürlerinin tam olarak uygulanması gerekmektedir. Masif parke bakım tekniklerinin öğrenilmesi ve birazcık dikkat de daha uzun koruma sonuçları almayı mümkün kılacaktır. Ayağımızın altındaki parkenin etkileşime açık sonuçlar doğuracağını özellikle göz ardı etmemek gerekmektedir.

Seviye Farkı

Sistirelemeden kaynaklanan problemlerin başında seviye farkı sorunu gelmektedir. Çünkü bazen parkenin üretildiği ağaç türü, bölgesi ve konumu da bu sistirelemeye etki eden alanlar arasındadır. Yumuşak odun zonlarının bulunduğu bölgelerin daha derin sistirelenmesi bu seviye farklılıklarına neden olabilir. Dolayısıyla yıllık halka zonları arasındaki farklılıklar veya farklı sertlikteki ağaç türlerinin aynı zeminde kullanılması gibi sonuçlar zemin farklılıklarının oluşmasına neden olur. Burada bir diğer belirleyen de sistirelemenin yanlış açılar kullanılarak yapılmış olmasıdır. Doğru olan şey, sistirelemenin küçük açılarla yapılmasıdır. Yumuşak dokulu ağaçlar için bu nedenle farklı özelliklerdeki sistireleme makineleri de kullanmak bir çözüm olabilir. Paletli makineler ve trio bunlara iyi birer örnektir.

Su Taşkını

Parkelerin başı her zaman su ile derttedir. Olası bir su tehlikesi altında parkenin tepki vermemesi beklenemez. En hassas oldukları şey nemdir… Diyelim ki doğrudan su ile temas etti. Ortam zeminini su bastı diyelim… Bu durumda yapılması gereken ilk şey en kısa ve kestirme bir çözümle zemindeki bu suyun alınması gerekmektedir. Hemen ardından da zemin tamamen kurutulmaya çalışılmalıdır. Kurutma sürecine etki eden bir diğer uygulama alanı da hava sirkülasyonunun derhal arttırılması olmalıdır. Sıcaklık ve bağıl nem oranlarının da idealize edilmesi elbette yararlıdır. Bodrum üzerinde duran evleri alttan ısıtmak da bir çözüm olabilir. Eğer parkelerdeki su birikmesi ileri düzeyde ise yüzeydeki cilayı kaldırmak için, 7 derece açılı hafif bir sistireleme yapılması gereklidir. Çünkü, bu sayede daha sonra tümsek oluşmaması için sistire sırasında yanların alınmasına engel olmak amaçlanmıştır. Dolayısıyla fazla derine inmeden, bir tür yüzey- sel işlemle cilanın kaldırılması iyi bir sonuç verebilir. Devamında dikkat edilmesi gereken ayrıntı ise parkenin alt ve üst yüzeyi arasındaki değerlerin ideal yüzeye inmesini beklemek olmalıdır. Bu düzey sağlanmadan onarım işine kalkışmamalıdır… Parkelerin ideal ortama kavuşması yeterli değildir… Aynı zamanda parkenin kendisinin de sabitlenmesi gerekmektedir. Ancak bu durum sağlandıktan sonradır ki, onarım işlemlerine başlanmalı, bunun için de öncellikle hasar tespiti yapılmalı, eğer parkeler zeminden ayrılmışsa, gerekli yerlerde veya parkelerin bütününde tamirat yapılmalıdır. Bu aşamada oluklaşmanın meydana geldiği görülürse etkili bir sistire işlemiyle çözüme kavuşmak olanaklıdır. Zemin düz ise cilalama yapılabilir. Farklı uygulama alanlarında farklı çözümlere başvurmak da olanaklıdır. Zeminde parkenin döşendiği zeminde kontrplak bulunması işleri daha da zorlaştıran bir etkiye sahiptir. Hem kontrplağın kuruması hem de betonun kuruması bu durumda daha çok zaman alacaktır. Üstelik bunları yapmak için de parkenin tamamen kaldırılması gibi uygulamalara başvurmak kaçınılmaz olacaktır… Bu arada uygulama yapılan alan sahiplerinin ısrarlı baskılarına karşı da olası riskler tamamen anlatılmalıdır. Zeminin kuruma süresine bağlı olarak ısrarla işlemin çabuklaştırılmasını isteyenlere masif parke hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapılmalıdır.

Açıklık

Parkelerin birleşim yerlerinde görülen açıklıkların ortaya çıkması çoğu kez iklim farklılıklarıyla ilişkilidir. Bu gibi durumlarda parkelerin araları belirgin bir şekilde açılmaktadır. Masif tip parkelerde veya teğet biçilmiş parkelerde, rutubetliyken uygulanan sistire işlemi ile kalkık durumdaki kenarların alınması buna neden olmaktadır. Parkenin kuruduktan sonra verdiği tepki bu süreçte yapılacak uygulamalarla ilintilidir. Bu aşamada karşımıza birleşim yerlerinde görülen açıklıklar olarak çıkan problem, birçok farklı nedene de bağlı olabilmektedir. Kalorifer boruları, petek yerleşimi, izolasyonu tam sağlanmamış ısıtma boruları, sıcak su hatları, buzdolabı, çamaşır makinesi veya bulaşık makinesi gibi araçların motorlarından kaynaklanan sıcak bölgeler, döşeme esnasında parkeler arasında kalan birikintiler, çivileme hataları, zemin ve parkeler yüksek rutubetliyken parke döşenmesi, parke altı zemin materyalinin uygunsuzluğundan dolayı çivi tutmaması, parkelerin sıkı döşenmemesi, parke altı zemin yapısı düzgünlüğü gibi sorunların tamamı veya her biri buna neden olabilir. Parkelere yapıştırma esnasında tam kurumadan basılması, yapıştırmanın yanlış yapılması, kullanılan tutkalın kalite ve oranının yanlış olması gibi sorunların yanında, merdane kullanılmaması da bu gibi arızaların ortaya çıkmasına vesile olmaktadır. Çözüme yönelik olarak öncelikle bu deformasyona neden olan etkenin tespitiyle işe başlanmalıdır. Bu gibi durumların tekrarlanmaması açısından da nasıl bir önlem alınması gerektiği ve parke korumaya yönelik teknikler kullanıcıya mutlaka anlatılmalıdır. Daha sonra nem oranının idealize edilmesi ve zeminin ısıtılması sağlandıktan koruyucu uygulamalara başvurmak gerekir. Bazen açıklıklar yüzeyden yapılacak müdahalelerle çözümlenemeyecek kadar belirgin olabilir. Böylesi durumlarda parkelerin lokal veya bütün olarak kaldırılması ve yeniden döşenmesi gerekecektir.

Kalite

Birçok üründe olduğu gibi parkenin de bir kalite sorunu vardır. Kalite sorununun üstesinden gelmek ise üreticinin en önemli görevi konumundadır. Burada üretildiği ağaç türünden, istiflenme koşullarına, üretim bandındaki uygulamalardan uygulayıcı usta ve distribütör etkenli nedenlere kadar pek çok neden kaliteyi etkileyen unsur olarak karşımıza çıkar. Organik bir malzeme olarak parkenin her parçasının diğeriyle aynı olmasını beklememek gerekir. Fabrikada üretim bandından çıkan parkenin sınıflandırmasında yapılan yanlışlar, ürün etiketlemelerini yaparken gerekli özen ve titizliğin gösterilmemesi, taşıma sorunları ve istifleme ve son aşamada uygulama yeterlilikleri kalite problemini tetikleyen en •PARKE 67• önemli hususlar arasındadır. Kalite sorunu parkelerde aynı zamanda budaklar, lif yapısı ve renk farklılıkları gibi nedenlerle de ortaya çıkabilir. Arz esnasında ürüne yüklenen anlam ve önemin beklentilerin üzerinde olması, rantabl olmayan satış ve pazarlama teknikleri, ürün gamının realize edilmesi esnasında yapılan yanlışlıklar çoğu kez bu tip kalite sorunlarının en beklenmedik sonuçları arasında görülebilir. Öncelikle müşteri beklentisinin nedenini doğru anlamak ve konuya bu şekilde odaklanmak iyi bir çözüm yöntemi olabilir. Müşterinin kaliteye indirgediği bir sorun bazen kullanım bazen de lokal sorunlardan kaynaklanabilir. Kalite odaklı sorunların doğrudan çözümü noktasında ise ilgili parkelerin değiştirilmesi kaçınılmazdır. Hatta daha da kesin çözümler için çoğu kez parkenin döşemeden önce sınıflandırmasını yapmak yeterli sonuç almak için iyi bir çözüm olabilir.

Sera Etkisi

Kullanıma kapalı bir evin parkelerinin başına gelebilecek en önemli sorunu, kapalı mekân tepkimesi ya da sera etkisi olarak adlandırabiliriz. Kullanılmayan bir evin içerisinde bağıl nem oranı yeterli değildir ve anormal değişkenlikler gösterebilir. Bu ister istemez parkenin kuruyarak darlaşmasına veya tam tersi genişlemesine yol açabilir. Çünkü kullanılmayan bir evin içerisinde hava sirkülasyonunun olmaması veya yetersiz olması önemli sonuçlar doğurabilir. Plastik pencere faktörünü de göz ardı etmemek gerekir. Bu tip pencerelerin terleme yapması ve hava akımını engellemesi gibi nedenler parkeye doğrudan etki eder. Güneşin doğrudan pencereye olan ısı etkisi oda içerisindeki sıcaklığın aşırı yükselmesine ve moleküler ayrışmaya ve dolayısıyla bağıl nem oranının artmasına neden olur… Tüm bu etkilerin sonucu olarak da parkenin genişlemesi kaçınılmaz bir durum alır. Bu sonuç gibi görünebilir ama daha vahim bir durum devamında karşımıza çıkar. Birileri geldikten sonra evin içerisindeki koşullar normal seyrine ulaşsa bile bu kez de parkeler daralmaya başlar. Burada çözüme yönelik olarak yapılması gereken şey, daralma açıklıkları ve oluklaşmaya yönelik çözüm standartlarının uygulanmasıdır. İdeal olan ise uzun vadede ev içerisinde nem oranının dengeli kalmasına yönelik kalıcı çözümlerden geçmektedir. Uzun tatil dönemlerinde kapalı kalacak ev veya yazlık evlerde uygulanacak parke süreçlerinde uygulayıcının bu nedenle konuya ilişkin tüketiciyi aydınlatması, tüketicinin de parke kullanımı konusunda asgari düzeyde bir bilgi sahibi olması beklenmelidir.

Böceklenme

Parkenin önemli bir diğer düşmanı da böceklerdir. Özellikle yeni parke uygulamalarında pencereden gelen harici böcekler buraları istila edebilmekte, olası açıklıkları kendilerine yuva yapabilmektedirler. Böceklenmeyi parke yüzeyindeki ezilmeler, çökmeler veya beyaz tozla çevrelenmiş küçük delikler olarak da kabul edebiliriz. Bu gibi durumlarda alınması gereken önlemler duruma göre farklılıklar gösterebilir. Parkenin yüzeyinde olası bir ezilme belirtisi burada termitlerin oluştuğunu gösteren birincil etkendir. Bunlar beyaz veya krem renginde olabilir. Çapı 1- 2 mm olan deliklerin oluşumu bunların kanatlı böcekler olma olasılığını güçlendirir. Bu gibi sorunla karşılaşıldığında birincil çözüm bu zararlıların işin profesyonelleri tarafından yok edilmesi olmalıdır. Termitlerin kesin olarak yok edilmesinden sonra ise fiziksel hasarların nasıl giderileceğine ilişkin farklı çözümler üretilebilir, elbette yine uzman kişiler tarafından. Bu bazen lokal çözümler bazen de bütünsel çözümler şeklinde olabilir. Bu tamamen o anki sorunla ilintili bir durumdur… Kanatlı böceklerin yarattığı hasarları gidermek içinse farklı bir yol tutmak gerekir. Öncelikle hasarın neden olduğu büyüklük hesaplanmalıdır. Diyelim ki, hasar çok büyük. Bu durumda tıpkı termitlerde olduğu gibi öncelikle ilgili bölgenin böceklerden tamamen kurtarılması sonrasında da değişim gibi seçenekler gündeme gelebilir. Hasar lokal boyutta ise, deliklerin bulunduğu bölgelere böcek spreyi uygulanabilir. Bir süre gözlendikten sonra ise bu bölgelerin dolgu malzemesi ile doldurulması gerekir. Parke, özellikle iyi parke kurutma işleminin çok iyi yapılması gibi bir özellik içermelidir. Çünkü parke üretimi sırasında ahşabın geçirmesi gerektiği en önemli süreç kurutma sürecidir. Bu nedenle termit oluşumu parkeye mal edilemez. Burada sorumluluk ev sahibine aittir. Normal koşullarda, parke kurutma sürecinden geçtiği için içerisinde herhangi bir böcek barındırması olanaklı değildir. Buna karşın yeni parkeler, pencerelerden gelen böcekler tarafından istila edilmekte ve bu oluşum çok kısa zamanda gerçekleşebilmektedir. Bambu ve dişbudak gibi ağaçlardan üretilmiş mobilyanın bu süreçte kontrolü •PARKE 68• önemlidir. Meşe parkelerde bir şekilde kurt deliklerine rastlanması kaçınılmazdır. Bu tip parkeler onarım sürecinde sistire ve cila gibi uygulama sırasında toz veya dolgu maddesi ile kapanmakta ve daha sonra uygulanan cila ile de bir anlamda film tabaka ile kaplanmaktadır. Uzun erimde kullanım alışkanlıkları ve zamana yayılan etkenlerle bu film tabakası kırıldığında ise bu delikler yeniden ortaya çıkmaktadır.

Renk Farklılığı

Parke yüzeyinde önemli bir uygulama olarak sistirelemenin çok dikkatli ve usta eller tarafından yapılması önemlidir. Çünkü iyi sistire yapılmamış veya hatalı sistireleme yapılan mekânlarda bölgesel renk farklılıkları hemen göze çarpabilir. Özellikle mekânın kenar bölgelerinin farklı sistirelenmesi bu gibi sorunlara neden olmaktadır. Çözüme yönelik uygulamalar açısından ise mutlaka uzman eller tarafından kitabına uygun bir sistireleme yapılması gerekmektedir.

Gıcırtı

Uygulamayla ilişkili sorunların başında gelir. Parkenin gevşek bırakılması, iyi yerleştirilmemesi gibi uygulama eksiklikleri bazen gıcırtı bazen de rahatsız edici seslerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Buna neden olan eksikliklere gelince… Prosedüre uygun yapılmayan çivileme, yetersiz atılan zemin şapı, standartlara uygun olmayan şap kullanımı, parkelerin, parke altı şapının veya parke altı desteğinin hareketi, uygunsuz ve baştan savma yapıştırma, zemin özelliklerini dikkate almadan, gerekli yalıtım uygulanmadan ve rutubetten arındırılmış yüzeye sahip olmadan uygulama yapılması bu tip ses sorunlarının ortaya çıkmasının nedenleri arasında sayılabilir. Diğer sorunlara kıyasla daha pratik çözüm yöntemleri bulunabilir. Lokal ses sorunları varsa doğal olarak çözümler de lokalize olabilir. Problem belirtisi görülen bölgeye yapıştırıcı uygulamak, parkenin zemine vidalanması, zeminin alttan güçlendirilerek hareketli yapını giderilmesi, çeşitli çivi veya tapa benzeri uygulamalarla ses oluşumuna neden olan sorunun giderilmesi gibi çözüm yöntemleri bulunabilir. Ayrıca daha sonra uygulanacak cila işlemi öncesinde zemini kirletmesine rağmen, gıcırtılı yerler, grafit veya vaksla yağlanabilir. Onarımı mümkün olmayan bölümlerde ise parkenin ses yapan bölümünün yenilenmesi en doğru çözümdür.

Lekeli Parke

Daha çok Dişbudak ve Akçaağaç gibi açık tonlu ağaçlarda karşılaşılan bir sorun olarak, bu ağaçlardan üretilen parkelerin yüzeyinde açık kahverengi lekelere rastlanmaktadır. Doğrudan kurutulma sürecinde (teknik veya doğal) ortaya çıkan yanlış istiflemeyle ilintili bir sorundur. İstif katları arasına yerleştirilen çıtalar bu tip ağaçlardan elde edilen kereste yüzeylerinde renk farklılığının oluşmasına neden olur. Bu lekeler genel olarak parkenin genişliğiyle boyunca uzanır… Daha çok 2-2.5 cm genişlikte ve 50- 60 cm aralıklarla görülür. Meşe ve Akçaağaç’tan elde edilen parkeler bu nedenle alt kalite kategorisinde değerlendirilirler ve bu çıta izleri bu ağaçlardan elde edilen parkelerde genel olarak kabul edilen bir sorundur. Bu izlerin sistire veya farklı bir yöntemle yok edilmesi mümkün değildir.

Düzleştirilmemiş Zemin

Bu doğrudan parke ile ilgili bir sorun olarak karşımıza çıkmaz. Ama düzgün olmayan bir zemin üzerine parke uygulaması yapılması beraberinde böylesi sorunların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bu nedenle uygulayıcılar daha çok bu tip durumlarda zeminin düzleştirilmesine yönelik istek ve taleplerini belirtebilir veya kendileri yapabilirler. Çünkü ana zemin betonun düz olmayışı önemli bir problemdir. Bu tip yapısal sorunlar mutlaka uygulama öncesinde titizlikle gözlenmeli ve olası sorunlara ilişkin nasıl bir yol alınması gerektiğine ilişkin çözümler muhataplara iletilmelidir.

04.03.2013
Bu haber 1672 okundu.
Yazdır Yorum Yaz
YORUM EKLE
Lütfen yorum eklemek için bilgileri eksiksizce doldurunuz.
Adınız
Lütfen adınızı yazın.Lütfen adınızı yazınız.
Email
Lütfen email adresinizi yazınızGeçersiz email adresi.
Yorum
Lütfen yorumunuzu yazınız.
Yorumunuz çok kısa.
Karakter Kaldı
Son Eklenen Yorumlar