LAMİNAT PARKE İLE LAMİNE PARKE ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Döviz Kurları
DOLAR Alış YTL
Satış YTL
 
EURO Alış YTL
Satış YTL
LAMİNAT PARKE İLE LAMİNE PARKE ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Lamine ve laminatın yapısal özellikleri

Laminat Parke

Diğer parkelere kıyasla daha kullanışlı olarak kabul edilen laminat parke, ahşap olmayan içeriğiyle diğer parkelerden doğrudan ayrılmaktadır. Aslında çok daha eskiden evlerimize bizzat üreticisinin adını alarak 1950’li yıllarda formika olarak giren bu ürün daha sonra ad değiştirmiştir ve ülkemizde son derece yaygın olarak kullanılmaktadır. Tamamen ağaçtan yapılmış olması masif parkeyi rakiplerinden önde tutar. Bu aslında onun kalitesini ve dolayısıyla fiyatının yüksek seyretmesini belirleyen en önemli faktördür. Ama doğaldır… Buna karşın uzun erimli kullanılması için de dikkat edilmesi gereken hususlar vardır… Ağaçtan yapılmış kısa boy parkeler olan masif parkelerin belirli aralıklarla sistire yapılması, cila, vernik gibi koruyucularının yenilenmesi gibi ayrıntılara dikkat etmek gerekir. Bu iki kategorik ayrımın arasında bir yerlerde duran lamine parke ise özellikle laminat parke karşısında yoğun ahşap içeriği ve ağacın doğallığına daha yaklaşan duruşuyla bir anlamda yarışta boy farkıyla galip gelmeye aday yarışmacı sınıfındandır. Lamine parkenin laminat karşısında en zayıf olduğu nokta aradaki fiyat farkıdır. Bu nedenle laminat parke hem masif parke ile hem de lamine parke ile olan yarışta özellikle ülkemizde daha tercih edilen bir konumdadır… Ahşapta ortaya çıkan bakım zorlukları ve istenilen ağaç çeşitlerinin giderek daha zor veya hiç bulunmaması gibi nedenler insanların laminat parkeye yönelmelerindeki en büyük etkendir. Bu biraz da ağaçların üç boyutlu çalışma özelliğinden kaynaklanmaktadır. Bu ve benzeri etkenler aynı zamanda masif veya lamine parkenin maliyet unsurunu daha da belirgin kılmıştır. Kriz süreçlerinin aile ekonomisini baltalayan yönleri ister istemez daha ekonomik ürünlere yönelmeyi ve daha sorunsuz ürünleri tercih etmeyi önemli kılmıştır. Çok sayıda başka nedeni de hesaba kattığımız zaman artan maliyet faktörü tüketicinin ahşap kökenli türev malzemelere yönelmesine ve uzun vadede bu ürünlerin daha çok tercih edilmesine ve beğenilmesine neden olmuştur.

Laminat parke Türkiye’de parke ticaretinin yüzde 80’ten fazlasına hâkim durumdadır. Elbette aradaki fiyat farkının bu kadar belirgin olması sonuçları itibariyle ekonomik tercihleri de belirleyen bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

a. Laminat parke nasıl elde ediliyor?

Yapay reçine çözeltisi emdirilmiş kâğıtların değişik katlarda üst üste konularak sıcaklık yardımıyla belli bir basınç altında preslenmesi sonucunda ortaya çıkan malzeme laminat parke olarak adlandırılır. Reçine emdirme işlemi kâğıt emprenyeleme olarak da adlandırılır. Emprenye, melamin formaldehit ve üre formaldehit gibi reçine malzemeleri emdirilen kâğıtların fırınlanarak kurutulması işlemidir. Bu üretim tarzı nedeniyle laminat parke, lamine ve pasif parkeye kıyasla ahşap olmayan içeriğiyle ve ekonomik yönden rekabet edebilir olması nedeniyle pazarda oldukça büyük bir avantaj elde etmiştir. Laminat parke, laminat kaplamaların nitelikli ahşaba oranla daha ucuz olan MDF, HDF ya da yonga levha üzerine yapıştırılması suretiyle üretilir. Yapıştırma işlemi ısı ve basınç altında yapıştırıcı kullanılarak yapılır. Büyük tabakalar halinde üretilen levhalar istenilen boyutlarda kesilir, ekleme ayrıntısına göre ek yerleri açılır ve paketlenerek kullanıma sunulur. Aslında laminat parke dünyada kabul edildiği şekliyle, parke olarak değil de parke alt başlığında değerlendirilen görünüşü güzel bir yüzey kaplama malzemesidir. Tercih edilmesi için çok sayıda farklı neden mevcuttur…

Yüzey çizilmelerine karşı dayanıklı olması, temizlikte kolaylık ve bu sayede sağladığı hijyenik özelliği, alttan ısıtılan mekanlarda daha sorunsuz ürün olması, üstten gelecek olan darbelere karşı daha dayanıklı olması ve mobilya ayaklarından etkilenmemesi, açınma sorununun olmaması, sistire ve cila gibi harici uygulamalarla korumaya gereksinim duymaması, uzun ömürlü ve çevreci özellikleri tüketici tercihlerinde önemli bir yer tutuyor. Laminat parkeler diğer parkelere oranla döşemesi çabuk ve pratiktir. İstenildiği zaman sökülüp başka bir alana yeniden montaj edilebilir. Diğer parkeler gibi sistire cilaya gereksinim duymaz. Bakım, montaj ve temizliğinin kolay olması laminat parkenin sevimli yönüdür. Aynı zamanda renk ve doku çeşitliliği bakımından da her tür zevk ve tasarıma uygun olması bir yana, renk ve desen çeşitliliği bakımından da aradığınızı bulabileceğiniz özgün bir içerik mutlakla bulunabilir. Güneş ışınlarına, sigara ateşine, sıvı temizlik maddeleri dediğimiz ev kimyasallarına ve çizilmeye karşı dayanıklı olması da laminat parkenin artı yönleridir. Yalnızca bu da değil… Üretici firmalar tarafından laminat parkeye verilen 5 yıldan 20 yıla kadar olan garanti süreleri rakipleri karşısında ona eşsiz bir özellik sağlar. Laminat yer döşemeleri evlerin haricinde trafiği yoğun olan banka, otel, alışveriş merkezleri ve tüm işyerleri için de son derece uygundur.

b. Laminat Parkenin Fiziki Yapısı

Laminat parkenin temel yapısını oluşturan farklı bileşenler vardır. Bunlar dört temel aşamadır. Overlay tabaka, desen kâğıdı, HDF ve denge kâğıdı. Bitkilerin yapısını sert ve güçlü kılan selülozik içerik laminat parkeye entegre edilerek, overlay tabaka ile bir katman oluşturur. Bu malzeme aslında bitkilerin hücre yapısını oluşturan bir tür karbonhidrattır. Dayanıklılığını sağlayan bu özellik nedeniyle kâğıt, yapay ipek ve patlayıcı üretiminde bile kullanılmaktadır. Selülozun suda çözünmemesi ve iyotla reaksiyona girmemesi aslında laminat parkeyi daha özellikli kılan özellikler veren başlıca birleştirici olmasını açıklar. Selülozik içeriğin yanı sıra film tabakasında alüminyum oksit parçalarının olması da laminat parkenin aşınma ve çizilmeye karşı dayanıklılığını sağlayan bir özelliktir. Bu özellik aynı zamanda laminat parkeyi diğer parkelerden ayıran en önemli özelliktir. Dekoratif desen kâğıdı ise laminat parkeye sonsuz renk ve desen özelliği veren tabakadır. Desen kâğıtları kaliteli odun hammaddesinden üretilebilen ileri teknoloji ile print edilen kâğıt film tabakasıdır. Yüksek yoğunluktaki lif levha tabakasına ise HDF tabakası adı verilir. HDF, aslında kimyasallarla karıştırılıp basınçla ve ısı ile iyice sıkıştırılmış odun talaşıdır. Bu levhanın kanserojen madde içermemesi gerekmektedir.

Dördüncü aşamada laminat parkenin stabilize olmasını sağlayan bir aşamaya geçilir. Bu denge yani balans kâğıdıdır. Selülozik bir kâğıt film tabaka olan denge (balans) kâğıdı, dayanıklılığı arttıran etkili bir katmandır. Diğer bir ifadeyle laminat parkenin nemden korunmasında ve çarpılmalardan etkilenmemesinde bu tabakanın varlığı önemlidir. Parkenin stabil kalmasını sağlar.

c. Nelere dikkat etmeli?

Elbette laminat parkeyi seçerken dikkat etmemiz gereken ayrıntılar da bulunmakta. Öncelikle laminat parkeyi kullanacağımız ortamın trafik yoğunluğuna dikkat etmemiz gerekiyor ve seçeceğimiz ürün kullanılacak ortamın trafik yoğunluğunu absorbe edebilecek içerik ve dirençte olmalı. Laminat parke üretiminde kaliteyi belirleyen en önemli etkenlerden biri de kullanılan kesici takımların kalitesi ve performansıdır. Alacağımız ürünün ISO 9002 Belgesi’ne sahip olması kalite kriterlerimizi belirleyen önemli bir husus. Avrupa’da aynı marka ve benzer kalitede satılan bir ürün almak da bize güvence verir. Çünkü Avrupa’da üretmek o ürünün Avrupa’da satıldığını veya kullanıldığını tescilleyen bir şey değildir.

Lamine Parke

Tıpkı laminat parkelerde olduğu gibi lamine parkeler de uzun görünümlü parkelerdendir. Masif parkelerden laminasyonla ayrışırlar. Aynı zamanda uzun ömürlü olmaları da beğenilmelerinde önemli bir etkendir.

a. Lamine

Lamine parkedeki "lamine" kelimesi yapıştırma anlamındadır ve birbirine yapışan katmanlardan oluşmuş bir malzemeyi ifade eder. Direkt olarak zemin kaplamada kullanılması uygun olmayan görece ucuz ahşap malzemelerin birkaç tabakasının birbirine yapıştırılması ve bunların üzerine nitelikli ağaçtan ince bir kaplama yapılmasıyla üretilir. Çok parçalı veya tek parçalı olarak iki sınıfa ayrılırlar.

b. Yapısal özellikleri

Lamine parke lif yönleri birbirine dikey olarak gelecek şekilde konumlandıktan sonra pres altında yapısal bir forma dönüştürülen cilalı hazır parkelere lamine parke diyoruz. Lamine parke, genellikle iki ya da üç katman olarak üretilen bir parke çeşididir. Orta tabakaları, alt ve üst tabakaya göre ters yerleştirilmiş olması onların üretim tekniklerindeki önemli bir ayrıntıdır. Alt katmanlarda genellikle düşük değerdeki herhangi bir ağaç ya da kontrplak kullanılmaktadır. En alt katmanda kullanılan en yaygın ağaç türü ise İngilizce adı rubberwood olan ağaçtır. Üst katmanda ise ağacın doğrudan kendisi bulunur. İki katmanlı olarak üretilen lamine parkeler üç katmanlı lamine parkelere göre daha esnek bir malzemedir. Genel olarak lamine parkelerde en üst yüzey 4 mm ağaçtan, orta bölüm 8 mm ağaçtan ve alt katman ise 2 mm ağaçtan üretilirler. Bu ürün modeli lamine parkenin laminat parkeyle ayrıştığı en önemli özelliğini gösterir. Çünkü lamine parke laminat parkenin aksine yüzde 100 organik bir malzeme olan ağaçtan üretilir. Yerden ısıtmalı ortamlarda bu nedenle tercih ediliyor olmasını dikkate almak gerekir.

c. Fiyatını belirleyen unsurlar

Lamine parkenin fiyatını belirleyen iki farklı etken vardır: Parkenin parça sayısı ve ağacın doğadaki bulunma düzeyidir. Lamine parkede tek parçalı olanların çok parçalılardan daha pahalı olması tamamen kusursuz bir ağaç parçasının daha geniş bir yüzeyde bulunması olasılığı ile doğrudan ilgilidir. Ağacın türüne bağlı olarak farklılık gösteren fiyatı, kereste formundaki fiyatına paralel olarak gelişir. Bunu basitçe meşe ile egzotik bir ağacı kıyaslayarak örnekleyebiliriz. Bir meşeyi örneğin bugün tüm anakaralarda ve farklı türlerde bulabilmek mümkünken, egzotik ağaç türlerini çok dar bir bölgede ve sınırlı sayıda bulabiliyor olmamızı hesaba katmak gerekiyor. Bu ağaç türlerinin kereste ya da tomruk olarak geldiği ağaç işleme fabrikalarında üretim tekniğine bağlı olarak fiyatının farklılaşması doğaldır. İtalya, dünyada en pahalı lamine parke üreten ülke konumundadır.

d. Uygulama

Uygulamada sağladığı üstünlüğü kolaylıktan gelmektedir. Yaşanan mekânların bu nedenle hızlı ve çabuk düzenlenmesine elverişli bir ürün olması nedeniyle tercih nedenidir. Renk veya ton farkı gibi sorunlar masif parkelerin aksine lamine parkede hiç görünmez. Dış etkilerden yalıtmak için uygulanan cilalar lamine parkenin dayanıklılığını arttıran özelliklerdendir. Cilalı olarak kullanıma sunulan lamine parkeler montaj işlemi sonrasında herhangi bir düzeltme veya cilalama işlemi gerektirmezler.

e. Fiyatını belirleyen unsurlar

Masif parkeye göre fiyatı biraz daha yüksektir. Bunun nedenine gelince… Lamine parkenin masif parkeden pahalı olmasının nedeni tamamen üretim teknolojisiyle ilgilidir. Diğer bir ifadeyle lamine parke masif parkeye oranla daha teknolojik bir üründür. Üreticiye olan maliyeti masif parkeye oranla çok daha yüksek bir üretim teknolojisi kullanılmasının yanı sıra cilalı, boyalı, eskitilmiş vb. seçeneklerle satışa sunulmasından kaynaklanmaktadır. Oysa masif parkede bu tür üst yüzey işlemleri ve malzemeleri dışarıdan temin edilir ve uygulanır.

04.03.2013
Bu haber 9694 okundu.
Yazdır Yorum Yaz
YORUM EKLE
Lütfen yorum eklemek için bilgileri eksiksizce doldurunuz.
Adınız
Lütfen adınızı yazın.Lütfen adınızı yazınız.
Email
Lütfen email adresinizi yazınızGeçersiz email adresi.
Yorum
Lütfen yorumunuzu yazınız.
Yorumunuz çok kısa.
Karakter Kaldı
Son Eklenen Yorumlar